• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

ДИВИДЕНТИ

Дивиденти (включително и за ИД "Семеен фонд" АД) са разпределяни веднъж през 1998 г. за финансовата 1997 г.


« Назад към всички публикации