• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

 


« Назад към всички публикации