• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

Писмени материали за ОСА

Редовно годишно ОСА - 29.05.2023 г.

Редовно годишно ОСА - 27.06.2022 г.

Редовно годишно ОСА - 21.06.2021 г.

Извънредно ОСА - 23.10.2020 г.

Редовно годишно ОСА - 30.06.2020 г.

Извънредно ОСА - 24.10.2019 г.

Извънредно ОСА - 09.08.2019 г.

Редовно годишно ОСА - 26.06.2019 г.